V Y V O L E N É   Zriadenie                                             
  Ľudské konštrukty spoločenských zriadení, Vyvolený národ, Boží Súd...
  3 strany - 570 kB    
  (autor: SYATI)

   (rev. 1.5 Mar 2017)    

 

    Nové!   

 

 
 
(NAŠE RÁDIO) SLOBODNÝ VYSIELAČ

  Skutočné príčiny a pozadie boľševickej revolúcie v Rusku
  Antisemitizmus v Rusku, geopolitické hľadisko, vznik FEDU, cárska rodina,
  boľševizmus,
  65 strán - 3 MB    
  (autor: J.Pacher)

   (rev. mar 2017)    

    Nové!   

 

  VEDA či VIERA - Evolúcia či Inteligentný Tvorca
  Nový pohľad na Darwinizmus, Vznik Vesmíru a Života v ňom.
  Čoraz viac vedeckých indícii naznačujúcich nutnosť existencie Stvoriteľa...
   
   
  53
  strán - 3,4 MB  
  (autor: SYATI)               Dôležité Doplnenie k tomuto dokumetnu !!!  
   

   (rev. 151 2009)      (r. 161)
   

  Kríza v Energii? Energia v Kríze? alebo Teória Všetkého
  Skutočné Perpetuum Mobile, Energia Zadarmo,
  Nepoznané Fyzikálne Zákony, Duchovno-Fyzikálne paralely...

  34 strán - 740 kB    
  (autor: SYATI)

   (rev. 050 Sep2010)       (r. 050)
   

  Peniaze - požehnanie alebo skaza?
  Odhalenie principiálnej podstaty (ne)fungovania súčasného kolabujúceho
  finančného systému. Príčiny, následky, možné riešenia,..
  .

  74 strán - 1,8 MB  
  (autor: J.Pacher)                 NOVÉ (+kapitola o Nemeckom hospodárskom zázraku)

   (rev. 09 Mar2012)    
   

  Sláva Slávnych Slávov
  Odhalenie sfalšovanej histórie Slovanov. Oveľa pravdepodobnejší pohľad
  na Slovanské (i Slovenské) dejiny, ktorý od základu mení oficiálny
  historicko-cirkevný výklad svetových dejín výrazne prikrášlený v prospech
  vtedajích "víťazov"...
   
  120 strán , 4,7 MB
  (autor: J.Pacher)

   (rev. 013  Feb2012)    

              
             
 Dôležitá dopňujúca informácia pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu
              
slovanstva a jeho prebiehajúcu obrodu. (plus ďalšie súvisiace články
              od
Žiarislava) :     Netreba veriť  všetkému  "SLOVANSKÉMU"   
                                             
 

  "2012" - Odvádzanie pozornosti od podstaty
  ("Posledný Súd?")

  Sústreďovaním pozornosti na Mayský kalendár sú prehliadané
  oveľa podstatnejšie práve prebiehajúce deje...

  7 strán , 0,15 MB   (+4 str. dodatok)
  (autor: syati)

   (rev. 09 Apr2012)       (rev. 09)

 

 

   
     
     

 
        
 Z a  S i e d m i m i   H o r a m i   -   z7h     Zanechať \ Čítať odkaz, názor, pripomienku... TU
                
              nový pohľad,darvinizmuný súd, mayský kalendár,súdny deň, vývoj ľudstva, zvestovatelia,proroci, bytosti,zodiak,
               Posledná aktualizácia: 07.03.2017pagedesign >©syati<

   

 

Čomu v živote veríte alebo neveríte je Vaša osobná vec.
Podstatné je, či poznáte skutočný dôvod
svojho rozhodnutia niečomu veriť alebo neveriť.

>syati<